Środki prewencyjne

W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych klientów wprowadziliśmy DODATKOWE DZIAŁANIA prewencyjne oraz wzmożoną dezynfekcję elementów wyposażenia Galerii Tarnovia.

Przy każdej toalecie oraz w pokoju rodzica z dzieckiem umieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Zwiększono także częstotliwość wizyt personelu sprzątającego.

Dodatkową dezynfekcją objęte zostały m.in.:

  • zabawki i automaty dla dzieci umieszczone na pasażach,
  • część restauracyjna ze szczególnym naciskiem na stoły i krzesła,
  • meble ławki i stoliki umieszczone na pasażach oraz w strefach komfortu,
  • poręcze ruchomych schodów i chodników, przyciski w windach i bankomatach,
  • klamki i dźwignie w drzwiach.

Nasze sklepy zwiększyły także częstotliwość czyszczenia przymierzalni oraz wszelkich powierzchni dotykowych narażonych na bezpośrednią możliwość rozprzestrzenienia się wirusa.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaleca, aby w placówkach handlowych:

  • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, pozostałych klientów,
  • w miarę możliwości dokonywać płatności bezgotówkowych,
  • nie dotykać dłońmi okolic twarzy, ust, nosa i oczu,
  • przestrzegać higieny podczas kaszlu i oddychania, zakrywając usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • regularnie i dokładnie myć lub dezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
foto foto foto